Днес ще се срещнем
след
10 години
вчера ний бяхме на
22
р
азделихме се с надежда
тук на този сив площад
пак да се срешнем
след
10 години,
за да разкаже всеки от нас
сюс какво се е преборил
и какво е надживял...
 


/След
10 години ФСБ/

Влeз

 

  Design: M. Bontschewa

Математическа гимназия Ст. Загора